Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi nedir?


Matematixel bir desteğe ihtiyaç duyduğunuz hayatın her aşamasında (örneğin okulda, akademik kariyer basamaklarında, iş olanakları arayışında, gireceğiniz sınavlar öncesinde vs.) mevcut sorununuzu belirleyen, gerekli olan taktikleri verip, kalemi size bırakan ve süreci takip eden bireysel ve lokal sorunları kökünden çözen bir sistemdir tahlil-tanı-taktik-takip sistemi.
Sistemin detayları ilerleyen sayfalarda ifade edilmiştir.

 

“Sevinirdim yıllar önce çocuklarımın tamamı ‘anladık hocam’ dediğinde…
Sonraları öğrendim, meğer anlamak onaylamakmış ne kadar da kolaymış. Zeka özürün yok ise eğer anlamaman için bir neden de yokmuş.
Haa belki ilk anlatıldığında değil ikincide, belki üçüncüde ama anlarsın.
Meziyet de bu değil zaten.
Anlamak; öğrenmenin ilk ve en kolay geçilen basamağı.
Öğrenmek ise yaşamaktır.
Yaşayamam ki sizlerin yerine…
Öğretemem ki size…” Talip CENGİZ

 

matölye, Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’ni geliştirmeye neden ihtiyaç duymuştur?


Bu sistem, doğrudan kişiye özel (bireysel) ve katılımcının gerekli matematixel sorunlarını (tahlil – tanı) belirleyip gerekli taktikleri verdikten sonra takip sürecine geçen, kalemi katılımcıya bırakan yani süreci, yaşaması gereken kişiye yaşatan bir sistemdir.

Hedefe dönük böyle bir çalışmanın katılımcıya katacağı artı değeri gören matölye ekibi, bu sistemi geliştirmiştir.

 

“Yahu yok mudur dedikodudan daha farklı bir üretimimiz?
Sağa sola bakıp hüküm bildirenler;
  Hükümsüzsünüz!
  Herkes eğri büğrü de, bir tek siz
  Düzgünsünüz…” Talip CENGİZ

 

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’nin detayları nedir?


matematix tarafından geliştirilen ve uygulaması matölye çatısı altında yapılan Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi katılımcının lokal matematiksel sorunlarını belirler ve çözümler üretir. Şöyle ki; matematik ile sıkıntısı olduğunu düşünen (okulda veya işyerinde veya akademik kariyer basamaklarında vb.) katılımcımızla yapılan sohbetin ardından, katılımcımıza gerekli Tahliller uygulanır. Tahlillerin sonucuna göre ise sorun(lar) belirlenir ve Tanı konur.

Ardından yapılan görüşmeler neticesinde eğer katılımcımız önerilen paket programı veya modülü kabul ederse Taktik ve Takip süreci eş zamanlı olarak başlar.

Her bir Taktik seansını, bu seansın iki katı kadar süreyi kapsayan Takip seansları izler. Takip seansları matölye çatısı altında bulunan Sessizlik Odası’nda gerçekleşir. Takip seansları, katılımcının anladığını hayata uyarlayabilmesi (öğrenebilmesi) için en gerekli gördüğümüz süreçtir.

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’ne dahil olan katılımcının toplam seans sayısı ve haftalık katılım periyodu konulan tanının içeriğine bağlıdır. Bu süreler tanıya göre değişiklik göstermekle beraber prosedüre uygun her durumun ayrıntılı ve kesin süreleri matölye tarafından önceden belirlenmiştir. Katılımcı, seanslara başlamadan önce bu süreler ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Haftalık randevular ise matölye’nin çalışma saatleri içerisinde, katılımcı ile ortak olarak örtüşen zaman dilimlerine göre ayarlanır.

Bu sistemde Tahlil – Tanı – Taktik seansları kişiye özel (bireysel) olarak gerçekleştirilir. Çoklu katılım kesinlikle mümkün değildir.

 

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’nde paket program veya modül kavramları ne demektir?


TahlilTanıTaktikTakip Sistemi’nde modül kavramı; tek bir sorunu çözmeye dönük hazırlanmış seansları anlatır.

Paket program ise, belli bir sorunlar topluluğunu çözüme kavuşturmak için hazırlanmış modüller bütünüdür.

Örneğin;
Makul Değerler Aritmetiği
Kuvvetli Sayılar
Soylu Sayılar
Tekrarlı Ortaklık
Uyumlu Çokluklar
Çokluk Mukayesesi

kavramları ayrı ayrı birer modül iken, bunların bütünü, 1.Paket Temel Düzey Aritmetik Programını oluşturur.

Verilen örnek sadece 1.Paket Programımızın içeriğini oluşturan modülleri içermektedir.

 

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’ne ne kadar zaman ayırmalıyım?


Seansların süresi size uygun görülen veya sizin almak istediğiniz paketin (veya modülün) boyutuna göre değişkenlik gösterecektir.

Her modülün veya paketin ortalama süreleri ve haftalık seans periyotları matölye tarafından belirlenmiştir. Bu, tanı aşamasından sonra katılımcı ile paylaşılır.

 

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi beni yorar mı?


Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’nde katılımcının kaleminin oynaması esastır. Zira öğrenmek, yaşamak demektir. Yaşamadan öğrenebileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Sadece anlarız. Anlamak ise, onaylamaktan daha öte bir anlam ifade etmez. Yani (zeka sorunu olmayan) her bireyin kolaylıkla geçebileceği bir aşamadır anlama, onaylama aşaması. Oysa ki çoğu kişi anlamayı öğrenme ile eş anlamlı algılar.

Birileri sizin adınıza yaşayamayacağına göre, öğrenmek istediğiniz şey her ne ise onu bizzat yaşamalı, ona bizzat onun hak ettiği süreyi ayırmalısınız.

Bu aşamada matölye’den alacağınız destek ise, (yaşanmışlıklarla edinilmiş) taktikler, (denetim görevi gören) takipler ve zamanı iyi kullanmaya dönük (doğru) motivasyon paylaşımları olacaktır.

Kısacası; evet, bu sistem, özellikle ilk haftalarında sizi yoracaktır. Zira kalem sizin elinizde olacaktır.

 

“zor yoktur.
zor olduğunu düşündüğün şey her ne ise,
ona onun hak ettiği zamanı ayırmak zordur.” Talip CENGİZ

 

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi sınavlardaki başarımı olumlu etkiler mi?


Yaşayarak öğrenmeye başladığınız bilgilere, kaleminiz ile birlikte gereken nitelikli zamanı ayırdığınızda, o konuda (kelimenin doğru kullanımı ile) pratikleşirsiniz. Bu ise hazırlanmakta olduğunuz bir sınava elbette olumlu etki edecektir. (Ayıracağınız nitelikli zamanın bir bölümü matölye çatısı altındaki Sessizlik Odası’nda, daha önemli bir kısmı ise evinizin sessizlik odasında yaşanacaktır.)

 

“Bir önerim var;
Oran buran değil,
kalemin oynasın… Yeter.” Talip CENGİZ

 

Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi >hangi tarihlerde başlar?


Tahlil – Tanı – Taktik – Takip Sistemi’nde bireysellik esastır. Dolayısıyla bu sistemden faydalanacak olan katılımcı, matematixel bir sıkıntı
duyduğu anda matölye’ye müracaat eder. Yapılan tahlil(ler) ve konan tanıya göre, müracaat eden kişiye özel randevular ile seanslar düzenlenir.

Bu nedenle bu programda belirli bir başlama tarihinden söz edilemez.