matölye herhangi bir sınava hazırlanan katılımcıya destek olur mu?

matölye’de doğrudan herhangi bir sınavın sorumluluğu üstlenilmez. Bunun yerine matölye’nin hazırladığı tahlil-tanı-taktik-takip paketlerinden (Temel aritmetik mantığı, Problem çözme stratejileri, Özel matematixel düşünme basamakları gibi) uygun olanı katılımcıya önerilir. Bu paketlerin içeriğindeki Taktik ve Takip seanslarının neticesinde katılımcı gireceği sınavla ilgili

matölye bir özel ders ofisi midir?

matölye kesinlikle bir özel ders ofisi değildir. matölye, katılımcılarını sözüm ona pratikler ile, ham bilgiler ile, kuru ezberler ile, mantıktan uzak kabuller ile oyalamaz. Daha önce de ifade edildiği üzere matölye çalışmalarında doğrudan sınav başarısını veya Milli Eğitim müfredatını baz