matölye kesinlikle bir özel ders ofisi değildir.

matölye, katılımcılarını sözüm ona pratikler ile, ham bilgiler ile, kuru ezberler ile, mantıktan uzak kabuller ile oyalamaz. Daha önce de ifade
edildiği üzere matölye çalışmalarında doğrudan sınav başarısını veya Milli Eğitim müfredatını baz almaz.

Sınav başarısı, matölye çatısı altında yapılan çalışmalar neticesinde edinilen kazanımların, sadece küçük bir kısmı olarak tezahür eder.

 

 

“Övünme paran ile satın aldığınla
Hele hiç övünme,
kazanmadığın para ile sahip olduğunla
Ürettiysen eğer aklınla, emeğinle, tırnağınla
Van Gogh’ dan daha kıymetlidir yaptığın bir kuru boya.” Talip CENGİZ

matölye bir özel ders ofisi midir?